Miljöjurist till Sveriges geologiska undersökning

Ledig tjänst på SGU Sveriges geologiska undersökning

Sök ledigt jobb som Miljöjurist i Uppsala. Nu finns det en ledig tjänst på SGU Sveriges geologiska undersökning i Uppsala län att söka. Lönen är Fast månads- vecko- eller timlön och . Anställningen är en Vanlig anställning och anställnings längd är Tills vidare. Sök jobbet senast 2022-05-31.

Hitta till arbetsplatsen på SGU Sveriges geologiska undersökning

Arbetsplatsen hos SGU Sveriges geologiska undersökning ligger i Uppsala i Uppsala län.

Yrke Miljöjurist
Arbetsort Uppsala län – Uppsala
Arbetsplats SGU Sveriges geologiska undersökning
Organisationsnummer 2021002528 (Sveriges Geologiska Undersökning)
Anställningsvillkor
Anställningstyp Vanlig anställning
Lön Fast månads- vecko- eller timlön
Lönenivå
Anställningens längd Tills vidare
Arbetstid Heltid
Sista ansökningsdag 2022-05-31

SGU Sveriges geologiska undersökning

Vill du som erfaren miljöjurist bidra till arbetet för hållbar användning av naturresurser på en statlig myndighet, med fokus på våra livsviktiga grundvattenresurser? Ligger dessutom mark- och miljörätt samt samhällsplaneringsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker!

Vi söker nu en erfaren miljöjurist för att stärka SGU:s roll som vägledande myndighet inom svensk vattenförvaltning. Du kommer att ingå i juridikfunktionen som har uppdrag att stödja såväl ledning som verksamhet inom myndighetens huvuduppdrag. Juridikfunktionen är en del av enheten Verksamhetsstyrning och juridik som i sin tur är en del av avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd. Funktionen består idag av sex tjänster utöver denna, och finns representerad på kontoren i Uppsala, Göteborg och Lund.

Planering och genomförande av arbetsuppgifterna kommer att ske i nära samverkan med enheten Hållbar vattenförsörjning, som ingår i avdelningen Mark och grundvatten. Enheten arbetar bland annat med kartläggning av grundvattenresurser, uppföljning av miljömålet Grundvatten av god kvalitet, utveckling av bedömningsgrunder för grundvatten samt vägledning i arbetet med grundvatten inom svensk vattenförvaltning. Det är på den senare arbetsuppgiften som du kommer att ha huvudfokus.

Arbetsuppgifter

Tyngdpunkten i tjänsten ligger inom rättsområdet mark- och miljörätt, med särskild inriktning mot grundvattenfrågor. Det gäller framför allt de delar av svensk lagstiftning som följer av implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten med tillhörande dotterdirektiv, det vill säga den svenska vattenförvaltningen. Uppgifterna omfattar även implementeringen av EU:s nya dricksvattendirektiv i svensk lag. En central uppgift är att ta fram och ajourhålla SGU:s föreskrifter och vägledningar inom dessa områden. I arbetsgruppen finns idag 5 engagerade medarbetare fördelade på kontoren i Uppsala och Lund.

Du bevakar och analyserar fortlöpande vägledande domar och omsätter utfallet i löpande arbete. Du arbetar med informations- och utbildningsinsatser internt och externt om hur miljökvalitetsnormer för grundvatten ska beaktas i planerings- och tillståndsprocesser. Andra arbetsuppgifter kan röra utredningsuppdrag och handläggning av remisser i strategiska tillståndsärenden där grundvattenfrågor är i fokus. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, de regionala vattenmyndigheterna, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna.

Kompetens

I rekryteringsprocessen fäster vi stor vikt vid dina erfarenheter under de senaste fem åren.

Vi söker dig som har:

 • en jur.kand. eller juristexamen
 • cirka tre års erfarenhet av mark- och miljörätt
 • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
 • goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Vi ser gärna att du även har erfarenhet av:

 • vattenförvaltning och/eller andra vattenrelaterade delar av svensk lagstiftning
 • ärendehandläggning vid myndighet, kommun eller domstol
 • kvalificerat utredningsarbete, föreskriftsarbete

Personliga kvalifikationer

Det löpande arbetet sker till stor del i samarbete med både andra jurister och andra professioner, såväl inom SGU som i kontakter med andra myndigheter eller samverkanspartners. Det är därför viktigt att du har lätt för att bygga relationer samt kommunicera och förmedla information på ett förtroendeingivande och pedagogiskt sätt. Du har förmåga till och motiveras av att växla mellan att arbeta med olika typer av frågeställningar. För att lyckas och trivas i rollen krävs att du har ett prestigelöst sätt och kan driva, planera och strukturera ditt arbete självständigt. Därutöver har du en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se såväl helheten som detaljer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Uppsala, Lund eller Göteborg. Ange vilken stationeringsort du är intresserad av i din ansökan. Tjänsteresor till huvudkontoret i Uppsala samt andra tjänsteresor inom landet förekommer.

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Om du vill du veta mer, hör av dig till enhetschef på Verksamhetsstyrning och juridik, Elin Jansson, telefon 018-17 91 21 eller enhetschef på Hållbar vattenförsörjning, Mats Wallin, telefon 018-17 93 31. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 2022-05-31. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Diarienummer: 411-1036/2022

Om SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se.Är du intresserad av tjänsten på SGU Sveriges geologiska undersökning? Klicka på knappen för att komma till ansökningsformuläret. Länken leder dig bort från Svenskajobb.se. Tänk på att sista ansökningsdag för tjänsten som Miljöjurist är 2022-05-31.
Ansök nu

Om Svenskajobb.se

Svenskajobb.se är en tjänst för att söka lediga tjänster i Sverige men även vissa utlandsjobb. Här hittar du tusentals jobb inom alla kategorier och alla regioner. Du kan snabbt söka fram ditt drömjobb med vår sökfunktion. Sök på till exempel yrke, ort eller andra kriterier du har. Sajten uppdateras i realtid med Arbetsförmedlingens alla jobb.

Sök lediga jobb

Sök och hitta lediga tjänster. Skriv in yrke, ort, arbetsplats eller annat du vill söka på. Du kan ange ett eller flera sökord.

  Liknande jobb

  Här ser du liknande jobb inom samma yrkesgrupp eller ort.