Lektor i konst med inriktning performativa strategier

Ledig tjänst på Konstfack

Sök ledigt jobb som Universitets- och högskolelektor i Stockholm. Nu finns det en ledig tjänst på Konstfack i Stockholms län att söka. Lönen är Fast månads- vecko- eller timlön och Månadslön. Arbetet är Deltid/ Deltid 50%. Anställningen är en Vanlig anställning och anställnings längd är 6 månader eller längre. Sök jobbet senast 2021-12-15.

Hitta till arbetsplatsen på Konstfack

Arbetsplatsen hos Konstfack ligger i Stockholm i Stockholms län.

Yrke Universitets- och högskolelektor
Arbetsort Stockholms län – Stockholm
Arbetsplats Konstfack
Organisationsnummer 2021001199 (Konstfack)
Anställningsvillkor Deltid/ Deltid 50%
Anställningstyp Vanlig anställning
Lön Fast månads- vecko- eller timlön
Lönenivå Månadslön
Anställningens längd 6 månader eller längre
Arbetstid Deltid
Sista ansökningsdag 2021-12-15

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, lika rättigheter och frihet från diskriminering.

Anställningen är placerad på Institutionen för konst, som är en av 4 institutioner på Konstfack och ett av de större ämnesområdena. På institutionen studerar ett åttiotal studenter uppdelade i ett kandidat- (180 p) respektive ett masterprogram (120 p). Antalet sökande till institutionen är ca 750 per år.

Utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utveckla ett självständigt och relevant konstnärskap med förankring i samtiden. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över de kulturella, idéhistoriska och sociopolitiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Utöver dessa mål ska utbildningen även bidra till:

• att diskutera och utveckla konstnärens roll i samhället,
• att förbereda studenterna för ett professionellt konstnärskap i Sverige såväl som internationellt,
• att främja tvärdisciplinära samarbeten och kunskapsutbyten,
• att skapa en studiemiljö som präglas av konstnärlig pluralism och intersektionella perspektiv,
• att studentinflytande ska prägla hela utbildningen såväl formellt som reellt,
• att utveckla den konstnärliga forskningsmiljön.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Lektorns arbetsuppgifter omfattar:

• att utveckla och leda kurser, främst inom ämnesområdet, på kandidat- och masternivå,
• att ingå i ett arbetslag med övergripande ansvar för en årskurs på ett av institutionens program och handledning av dessa studenter,
• handledning inom ämnesområdet av institutionens övriga studenter,
• kontinuerlig utveckling av pedagogik och kursinnehåll,
• övergripande arbete på institutionen samt deltagande i högskolegemensamma beredande och beslutande organ.

Anställningen är förenad med eget utvecklingsarbete. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som har;
• visat pedagogisk skicklighet,
• avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visat konstnärlig skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänvisning till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
• särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller (Konstfacks anställningsordning),
• högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap. 3 §). En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar pedagogisk utbildning ska genomföra utbildningen (7,5 hp) och förvärva den saknade behörigheten senast inom två år från anställningens början (Konstfacks anställningsordning).

Bedömningsgrunder
I de två första bedömningsgrunderna nedan specificeras hur vi bedömer konstnärlig skicklighet, dock finns inget krav på doktorsexamen i den här rekryteringen.

Den sökande ska ha (med lika vikt):

• ett erkänt konstnärskap inom performativa strategier och en (eller fler) av följande områden:

- kollektiva processer
- installation

• ett erkänt konstnärskap med förankring i samtidskonsten
• dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning och handledning inom ämnesområdet konst på högskolenivå,
• goda språkfärdigheter i engelska,
• mycket god förmåga att bidra till ämnesområdets utveckling.

Därefter med lika vikt:

• förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån intersektionella perspektiv,
• mycket god kännedom om aktuell utveckling inom samtidskonsten generellt,
• god samarbetsförmåga,
• god förmåga att bidra till institutionens utveckling,
• god förmåga att utföra administrativa uppgifter inom högskolan.

Anställningen
Anställningen omfattar 50 procent av heltid i fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst 5 år. Önskat tillträde i augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar
Upplysningar om arbetet som lektor lämnas av prefekt vid Institutionen för konst, Gunilla Muhr, 08-450 42 57, gunilla.muhr@konstfack.se. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Sara Karlgren, 08-450 41 34, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

• CV och relevanta kopior på betyg och intyg som styrker meriter i ansökan,
• personligt brev,
• kortfattad redogörelse för egen verksamhet inom ämnesområdet (max 3 sidor),
• visioner om ämnets utveckling på Konstfack,
• dokumenterad pedagogisk kompetens,
• kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet med undervisningserfarenhet specificerad i tid och omfattning,
• kortfattad redogörelse för synen på pedagogiskt utvecklingsarbete,
• ett representativt urval av egna arbeten (max 15 st) samt en förteckning över dessa.

Vi kommer att be om referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till provföreläsning och intervju. Totalt fyra referenser, varav två studenter eller doktorander och två personer som känner dig i din yrkesroll. Det kan vara närmaste chef/uppdragsgivare eller motsvarande och någon som du haft ett nära samarbete med i ditt arbete. Provföreläsningar och intervjuer kommer att genomföras den 25-26 april 2022.

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2021/VO2P/90 senast den 15 december 2021. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.
Är du intresserad av tjänsten på Konstfack? Klicka på knappen för att komma till ansökningsformuläret. Länken leder dig bort från Svenskajobb.se. Tänk på att sista ansökningsdag för tjänsten som Universitets- och högskolelektor är 2021-12-15.
Ansök nu

Om Svenskajobb.se

Svenskajobb.se är en tjänst för att söka lediga tjänster i Sverige men även vissa utlandsjobb. Här hittar du tusentals jobb inom alla kategorier och alla regioner. Du kan snabbt söka fram ditt drömjobb med vår sökfunktion. Sök på till exempel yrke, ort eller andra kriterier du har. Sajten uppdateras i realtid med Arbetsförmedlingens alla jobb.

Sök lediga jobb

Sök och hitta lediga tjänster. Skriv in yrke, ort, arbetsplats eller annat du vill söka på. Du kan ange ett eller flera sökord.