Postdoktor till projekt om tobaksavvänjning genom digital intervention

Ledig tjänst på Karolinska Institutet

Sök ledigt jobb som Forskarassistent i Solna. Nu finns det en ledig tjänst på Karolinska Institutet i Stockholms län att söka. Lönen är Fast månads- vecko- eller timlön och Enligt överenskommelse. Arbetet är 50-100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning. Anställningen är en Vanlig anställning och anställnings längd är 6 månader eller längre. Sök jobbet senast 2021-12-17.

Hitta till arbetsplatsen på Karolinska Institutet

Arbetsplatsen hos Karolinska Institutet ligger i Solna i Stockholms län.

Yrke Forskarassistent
Arbetsort Stockholms län – Solna
Arbetsplats Karolinska Institutet
Organisationsnummer 2021002973 (Karolinska Inst)
Anställningsvillkor 50-100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning
Anställningstyp Vanlig anställning
Lön Fast månads- vecko- eller timlön
Lönenivå Enligt överenskommelse
Anställningens längd 6 månader eller längre
Arbetstid Deltid
Sista ansökningsdag 2021-12-17

Karolinska Institutet Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) bedriver forskning och erbjuder utbildningar på grund- och avancerad nivå, både internationella masterprogram och fristående kurser.

Utbildningarna bygger på våra pågående forskningsprojekt kring ledarskap- och managementfrågor i hälso- och sjukvården, samt inom livslångt lärande, självmordsprevention och etik- och policyfrågor som rör sjukvård och forskning. Läs om alla våra forskningsområden https://ki.se/lime.

Vi söker nu en Postdoktor 100% (alternativt två Postdoktorer 50%) i två år till ett projekt som syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för tobaksavvänjning anpassat till socioekonomiskt utsatta grupper. Projektet är förlagt vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, men din anställning är på Karolinska Institutet.

Om forskargruppen

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) inom Medical Management Centre vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik,  studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Läs om PROCOME https://ki.se/en/lime/about-us-at-procome. 

 

Om Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) är en FOUU-enhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm. CES ska bidra till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Läs mer om centrumet https://www.ces.regionstockholm.se/.

Din roll
Arbetet kommer att ske inom ramen för ett FORTE-finansierat forskningsprojekt ”Utveckling och utvärdering av ett digitalt verktyg för att öka tillgängligheten och effektiviteten av tobaksavvänjning i socioekonomiskt utsatta grupper”. Forskning pekar på att sedvanligt tobaksavvänjningsstöd kan vara mindre tillgängligt och mindre effektivt i grupper med låg socioekonomisk status. Genom att använda digitala verktyg kan stödet bli mer flexibelt och tillgängligt, och anpassas till individuella behov.

Initialt kommer en kvalitativ studie att genomföras för att undersöka behov i målgruppen. Baserat på denna och en genomgång av existerande interventioner och deras användbarhet kommer ett digitalt verktyg att utvecklas och testas i en genomförbarhetsstudie (feasibility-studie) avseende acceptans, förståelse och användbarhet i målgruppen. Projektet bygger på samarbete och samskapande mellan forskare, hälso- och sjukvårdspersonal och representanter för tänkta användare i socioekonomiskt utsatta områden.

Som postdoktor kommer du att planera och genomföra intervjustudien och utvecklingen av det digitala verktyget samt designa och utföra genomförbarhetsstudien. Du kommer att vara involverad i att samla in kvalitativa och kvantitativa data, samt analysera dessa. Arbetsuppgifterna innefattar även samordning och administration relaterad till forskning, inklusive etablering av rutiner för forskningsdokumentation. Du kommer att samarbeta med forskare i en akademisk miljö; med praktiker inom det regionala centrum där projektet bedrivs; samt hälso- och sjukvårdspersonal och tänkta användare av det digitala verktyget.

Vem är du?
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Vi söker dig som har:

- Doktorsexamen inom projektets relevanta områden såsom hälso- och sjukvårdsforskning, folkhälsa.
- Ett stort intresse för forskningsområdet.
- Erfarenhet av att planera och genomföra kvalitativa studier (intervjuer), inklusive insamling av data samt dataanalys
- Erfarenhet av att planera och genomföra kvantitativa studier, inklusive insamling av data samt dataanalys
- Erfarenhet av att medverka i utveckling av en intervention
- Erfarenhet av att genomföra en genomförbarhetsstudie
- Erfarenhet av att samordning och administration av forskningsprojekt
- Erfarenhet av praktiskt samarbeta med olika aktörer såsom forskare, praktiker, hälso- och sjukvårdspersonal och individer från grupper med låg socioekonomisk status
- Utmärkta färdigheter i svenska och engelska både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:

- Kunskap om tobak och tobaksavvänjning
- Erfarenhet av leda forskningsprojekt.
- Erfarenhet av vetenskaplig publicering utanför artiklarna som ingick i din avhandling
- Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsuppgifter.
- Färdigheter i andra språk än svenska och engelska

Vi lägger även särskilt stor vikt vid din sociala kompetens och samarbetsförmåga

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

- En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
- En komplett publikationslista
- En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
- Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Handlingarna i din ansökan ska presenteras i enlighet med Karolinska Institutets https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare. Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 december 2021.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss
Är du intresserad av tjänsten på Karolinska Institutet? Klicka på knappen för att komma till ansökningsformuläret. Länken leder dig bort från Svenskajobb.se. Tänk på att sista ansökningsdag för tjänsten som Forskarassistent är 2021-12-17.
Ansök nu

Om Svenskajobb.se

Svenskajobb.se är en tjänst för att söka lediga tjänster i Sverige men även vissa utlandsjobb. Här hittar du tusentals jobb inom alla kategorier och alla regioner. Du kan snabbt söka fram ditt drömjobb med vår sökfunktion. Sök på till exempel yrke, ort eller andra kriterier du har. Sajten uppdateras i realtid med Arbetsförmedlingens alla jobb.

Sök lediga jobb

Sök och hitta lediga tjänster. Skriv in yrke, ort, arbetsplats eller annat du vill söka på. Du kan ange ett eller flera sökord.

  Liknande jobb

  Här ser du liknande jobb inom samma yrkesgrupp eller ort.

 • Stockholm
  Forskningsassistent i data science (tidsbegränsad anställning)

  Ledigt jobb som forskarassistent på Stockholms Universitet i Stockholm

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Stockholm
  Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

  Ledigt jobb som forskarassistent på Stockholms Universitet i Stockholm

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Stockholm
  Forskningsassistent Human Factors

  Ledigt jobb som forskarassistent på Statens Väg- och Transportforskningsinst i Stockholm

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Solna
  Postdoktor i epidemiologi, fokus sexuell och reproduktiv hälsa

  Ledigt jobb som forskarassistent på Karolinska Inst i Solna

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Stockholm
  Postdoktor i sensorisk neurovetenskap

  Ledigt jobb som forskarassistent på Karolinska Inst i Stockholm

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Stockholm
  Kodare till Brå

  Ledigt jobb som forskarassistent på Brottsförebyggande Rådet i Stockholm

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Solna
  Biträdande lektor i epidemiologi och kausal inferens

  Ledigt jobb som forskarassistent på Karolinska Inst i Solna

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Stockholm
  Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

  Ledigt jobb som forskarassistent på Stockholms Universitet i Stockholm

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Solna
  Postdoktor till projekt om tobaksavvänjning genom digital intervention

  Ledigt jobb som forskarassistent på Karolinska Inst i Solna

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent
 • Stockholm
  Forskningsassistent inom psykologi/kognitiv neurovetenskap

  Ledigt jobb som forskarassistent på Karolinska Inst i Stockholm

  Arbetsplats-logga

  Sök jobbet som forskarassistent