Förskollärare

Ledig tjänst på Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen

Sök ledigt jobb som Förskollärare i Hudiksvall. Nu finns det en ledig tjänst på Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Gävleborgs län att söka. Lönen är Fast månads- vecko- eller timlön och Månadslön. Arbetet är 100%. Tillträde: 20240805 Tillsvidareanställning. Anställningen är en Vanlig anställning och anställnings längd är Tills vidare. Sök jobbet senast 2024-08-11.

Hitta till arbetsplatsen på Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen

Arbetsplatsen hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen ligger i Hudiksvall i Gävleborgs län.

Yrke Förskollärare
Arbetsort Gävleborgs län – Hudiksvall
Arbetsplats Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen
Organisationsnummer 2120002379 (Hudiksvalls kommun)
Anställningsvillkor 100%. Tillträde: 20240805 Tillsvidareanställning
Anställningstyp Vanlig anställning
Lön Fast månads- vecko- eller timlön
Lönenivå Månadslön
Anställningens längd Tills vidare
Arbetstid Heltid
Sista ansökningsdag 2024-08-11

Hasselbacken är en nybyggd förskola som ligger 7 km väster om Hudiksvall i centrala Sörforsa med en stor gård med intilliggande skog och natur.

2018 brann två av Hasselbackens fyra avdelningar ner och de två avdelningarna som stod kvar renoverades och öppnade i augusti 2019, sedan fortsatte bygget och februari 2022 invigde vi hela vår nya fina sex avdelnings förskola.

Avdelningarna är indelade i yngre och äldrebarnsavdelningar och har en fin matsal mitt i huset där vi äter lunch tillsammans.

Barnens bästa är alltid vår utgångspunkt, där allas trygghet och lika värde är en grundsten i utbildningen. 

Vi har ett öppet klimat och arbetar för att skapa samsyn och delaktighet i ett nära samarbete mellan avdelningarna. Förskolan undervisar utifrån en gemensam årsplanering i olika projekt som utgår ifrån barnens intressen. Vi arbetar i vår undervisning med att synliggöra och utveckla språk, matematik, naturvetenskap och teknik konkret i ett meningsfullt sammanhang i barnens vardag. Till vårt stöd för utveckling av undervisning och utbildning använder vi bl a pedagogisk dokumentation, reflektion och digitala verktyg. 

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden.

Förskolan jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Vi jobbar i dokumentationsverktyget Unikum där vi ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande.

Här har du möjlighet att utvecklas och växa som förskollärare. Vi erbjuder mentorsstöd för nyexaminerade förskollärare och arbetar utifrån en karriärtrappa för att erbjuda karriärmöjligheter som förskollärare.

Arbetsuppgifter
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen.

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Du som förskollärare leder de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Du och dina kollegor har gemensamt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Ni följer och analyserar varje barns förändrade kunnande genom dokumentation och reflektion. Det ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande. Även barnens möjlighet till inflytande är viktig för oss och du kommer i ditt arbete ta tillvara på barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.

Du är:

-Trygg och stabil

- Lyhörd, tillmötesgående och har god samarbetsförmåga

- Kommunikativ och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt

- Strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt

Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://hudiksvall.varbi.com/center/tool/position/697984/edit/tab:2/hudiksvall.se/flyttbidrag

Om Hudiksvalls kommun

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. 

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs 
Är du intresserad av tjänsten på Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen? Ansök här Länken leder dig bort från Svenskajobb.se. Tänk på att sista ansökningsdag för tjänsten som Förskollärare är 2024-08-11.

Om Svenskajobb.se

Svenskajobb.se är en tjänst för att söka lediga tjänster i Sverige men även vissa utlandsjobb. Här hittar du tusentals jobb inom alla kategorier och alla regioner. Du kan snabbt söka fram ditt drömjobb med vår sökfunktion. Sök på till exempel yrke, ort eller andra kriterier du har. Sajten uppdateras i realtid med Arbetsförmedlingens alla jobb.

Sök lediga jobb

Sök och hitta lediga tjänster. Skriv in yrke, ort, arbetsplats eller annat du vill söka på. Du kan ange ett eller flera sökord.

Liknande jobb