Användarnamn:
Lösenord:
Användartyp:
 
   
     
 
Startsidan 
 
Att söka jobb 
 
Att annonsera 
 
Företagstorget 
 
Jobblänkar 
 
Andra länkar 
 
Registrera dig 
 
Kontakta oss 
 
   Att söka jobb


[Så söker du jobb]

[Ansökan i tre delar]
[Ansökningsmallar & kommentarer]
[Intervjun]
[Löneförhandling]
[Anställningsbevis]
[Om du inte fick jobbet]


Så söker du jobb

Läs annonser och prata med vänner och bekanta; kontakter är en av de bästa vägarna till ett nytt jobb.

Är du med på en e-postlista? Berätta för dina cyberkompisar att du söker jobb.

Tänk igenom vad du själv vill och vad du är bra på. Leta sedan i telefonkatalogens gula sidor. Välj ut några intressanta adresser och skriv ett personligt brev där du talar om varför de borde anställa just dig.

Alla arbetsgivare har inte resurser att gå ut med stora annonskampanjer, även om de egentligen skulle behöva anställa fler. Kanske blir du den som råkar kontakta dem i rätt tid och därför får jobbet.

Ointresse lyser igenom
Sök inte bara för sökandets egen skull, ointresse lyser igenom din ansökan. Du vinner mer om du lägger extra krut på att söka det jobb du verkligen vill ha.
Om du tänker svara på en platsannons kan det löna sig att ringa innan du skriver ansökan. Relevanta frågor kan vara:

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att ha?
Jobbar jag ensam eller i grupp?
Vilka kommer jag att arbeta med/under?
Vilka krav ställs på mig?
Vilka tider förväntas jag arbeta.
Kommer jag att resa?
Vill arbetsgivaren ha arbetsprover, intyg och betyg med ansökan?
Var beredd på att själv få besvara frågor om du ringer.

Få en bild av tjänsten
Arbetsgivaren kan vara intresserad av vad du vet om jobbet, varför du söker och vad du gör nu. Många skriver ned sina intryck vid telefonsamtalet och väger sedan in dem i bedömningen av ansökan.

Vitsen med att prata med arbetsgivaren är att få en bild av tjänsten. Tänk på att hålla samtalet kort, det ska vara en hjälp inför ansökan och inte en hel intervju. Funderar du över känsligare frågor, som lönepolicy och stämningen på arbetsplatsen, kan det vara en bra idé att kontakta fackklubben.

Öka chansen att bli anställd - tre punkter:

 • Du matchar arbetsgivarens krav.
 • Jobbet stämmer överens med dina förväntningar och ambitioner.
 • Du lyckas presentera dig på et så attraktivt sätt att arbetsgivaren inte vill ha någon annan.

[Tillbaka till toppen]


Ansökan i tre delar

En ansökan består av tre delar:
* Personligt brev
* Meritförteckning (eller CV)
* Intyg och andra bilagor

Brevet
Brevets innehåll ska vara relevant för den sökta tjänsten och sälja just dig. Syftet är att väcka arbetsgivarens intresse så att du blir kallad till intervju; vad kan du ge företaget?

Tänk på mottagaren, brevet ska vara tydligt och lättillgängligt och snabbt visa varför du söker. Till vissa jobb söker flera hundra personer många brev får inte ens en halv minut på sig att göra intryck innan de slängs i nej-högen.

Skriv kort, högst en A4-sida och se till att ansökan är prydlig. Och rättstavad.

Beskriv meriter och personliga egenskaper i positiva ordalag, men överdriv inte. Ansökan ska vara seriös. Hur personligt du kan skriva beror på tjänsten och företagskulturen.

Utgå från annonsen
Söker du en utannonserad tjänst? Utgå från annonsen. Söker de en flexibel, stresstålig person som är självgående och kan hålla många bollar i luften (mycket vanligt förekommande annonsklyschor!).

Visa att du är just en sådan person, inte genom att beskriva dig med de orden utan genom att peka på erfarenheter, meriter och din personlighet. Berättar du om en tidigare arbetsplats där du ansvarade för kassan, ibland skötte bokföringen och dessutom alltid bakade fredagskakan är du en bra bit på väg.

Följande bör finnas med i en ansökan:
* Personuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer: jobb, hem, mobil).
* En tydlig rubrik som anger vad brevet handlar om.
* Står det ett referensnummer i annonsen ska det vara med.
Information om varför du söker jobbet och vad du kan tillföra arbetsgivaren.
* En beskrivning av din bakgrund (arbetslivserfarenhet och utbildning) och hur den bakgrunden gör dig lämplig för det sökta arbetet.
* Försök svara mot arbetsgivarens kravspecifikation men undvik fällan med annonsklyschor, se ovan.
* Skriv också några rader om vad du gör på fritiden, med exempel. Skriv inte jag tränar, utan jag tränar aerobics, spelar tennis och knypplar mattor.
* Avsluta brevet med att visa att du tror på dig själv och dina möjligheter att kallas till intervju.

Tonen i ansökan
Brevet är en marknadsföring av dig själv; tala om vad du kan, inte vad du inte kan. Visa att du vill ha det här jobbet. Gör en unikan sökan!

Undvik att skriva löneanspråk i brevet, även om det efterfrågas. Det kan försämra förhandlingsläget. För hög lön kan skrämma bort arbetsgivaren, en låg lön kan tolkas som att du inte inser vad tjänsten innebär. Skriv däremot att du är öppen för en lönediskussion under intervjun, eller vid ett separat möte.

Papper, e-post eller cd-rom
Formen är beroende av vilket jobb du söker. Men vem du är och hur du vill presentera dig är också viktigt. En del arbetsgivare har hemsidor på nätet där man kan söka lediga tjänster direkt.

Andra skriver i annonsen att de vill ha i ansökan per e-post. Ibland är en handskriven ansökan rätt. Vanligast är dock fortfarande att man skriver en traditionell ansökan, på papper. Däremot är det få som blir glada om du fyller i ett standardformulär utom då det efterfrågas.

Ibland ska inte alla veta
Det är inte helt ovanligt att ansökningsbrevet avslutas med orden vänligen behandla min ansökan konfidentiellt. Men si det är inte så enkelt att vara diskret, även om man vill. I alla fall inte inom offentlig sektor.

Där gäller att alla skrivna handlingar som skickas, eller lämnas till offentlig verksamhet (som myndigheter och kommunala förvaltningar) ska diarieföras.

När en handling, alltså även en platsansökan, är diarieförd omfattas den av tryckfrihetsförordningens regler om allmän handling, vilken ska vara offentlig om den inte beläggs med sekretess. Det är den här regeln som kallas offentlighetsprincipen.

Det innebär att vem som helst har rätt att se din ansökan, han eller hon behöver inte ens presentera sig eller tala om vad uppgifterna ska användas till.

Stark offentlighetsprincip
Det händer att exempelvis kommunala förvaltningar använder sig av privata rekryteringsföretag. Men eftersom företaget biträder det offentliga med rekrytering omfattas just det uppdraget också av offentlighetsprincipen.

Det är heller ingen skillnad om det är ett kommunalt bolag. Det finns bland annat en dom i Regeringsrätten där man försökt åberopa affärssekretess för att slippa att avslöja de sökandes namn. Men det godkändes inte, offentlighetsprincipen är starkare.

Däremot finns det ingen offentlighetsprincip i den privata sektorn (undantaget är exemplet med rekryteringsföretaget ovan).

Om den som är ansvarig för rekryteringen vill, finns inga hinder att hemlighålla en sökandes identitet. Å andra sidan finns ingen garanti för att det blir så, frågan är helt enkelt inte reglerad.

Vill inte röja sina planer
Oftast beror vädjan om anonymitet på att den sökande redan har ett jobb och inte vill röja sina planer för den nuvarande arbetsgivaren.

Inom privat sektor är det normalt sett lätt att efterleva önskemålet till en viss gräns. Kommer man så långt i utgallringen att det blir dags för referenser kan det bli svårt att hemlighålla att man söker nytt jobb.

En väg för den potentielle arbetsgivaren är då att enbart ta referenser från tidigare anställningar. Eller så får den sökande avslöja sina jobbplaner.

Olika stilar - olika kulturer
Olika arbetsgivare representerar olika kulturer och varje tjänst har sin egen profil. Därför finns inte rätt eller fel sorts ansökningsbrev.

Det gäller istället att anpassa brevet efter gällande kultur. Det är inte alltid lätt att veta vad mottagaren vill ha så ring och fråga.

[Tillbaka till toppen]

Ansökningsmallar och kommentarer
Vår jobbsökande Maria är en påhittad person, ett exempel för att visa hur samma information kan presenteras på olika sätt. Titta även på hennes meritförteckning och CV. Ladda ner och använd som mall för dina egna uppgifter (klicka i faktarutan längst ner).

Grunden är följande: vi lät den fiktiva personen Maria Lazlo Garcia söka ett jobb som personaladministratör på fyra olika sätt. Alla breven innehåller ungefär samma information, men presentationen varierar från mycket formell till mycket personlig. Att det inte finns rätt eller fel, men några ganska bra tips, visar kommentarerna nedan (efter annonsen).

Platsannonsen skulle kunna vara utformad så här:
Konsultkoncernen AB söker en personaladministratör med god datavana. Du ska ansvara för vår lönestatistik, och handha löneutbetalningar, samt övriga administrativa personalfrågor.

Vi är i ett expansivt skede och på sikt ska du överta ansvaret för rekryteringen av ny personal.
Vi ser också gärna att du deltar i uppbyggnaden av vår nya hemsida och av våra dataprogram för utveckling av Human Resources.

Du bör ha jobbat med personalfrågor och ha kunskap om arbetsrättsliga frågor. Du behärskar Excel och html, samt har en högskoleutbildning inom PA och/eller ekonomi.

Vi värdesätter att du är självgående, initiativrik och noggrann och beredd att jobba oregelbundna tider.
Du måste ha en känsla för att skapa relationer med andra, är du intresserad av HR är det ett extra plus.

Eftersom vi har filialer runt om i världen och verkar för arbetsplatsbyten är det en fördel om du är språkkunnig, främst i engelska och spanska.

Du ingår i personal- och kompetensgruppen som svarar direkt under ledningen. Företaget satsar mycket på kompetensutveckling och HR-frågor. Rätt person har goda möjligheter att utvecklas och avancera inom företaget.

Tillträde i maj. För frågor tala med facklig representant Kurt Olsson, tel 031-654 321, eller personalchef Sivan Kieslowskij, tel 031-654 322.
Sänd ansökan till: Personalkontoret, Konsultkoncernen, Stora Söderg. 22, 401 01 Göteborg.

Proffsens kommentarer
GP bad tre personer, Anna Olsson, Pelle Hamström och Jennica Göransson, ge spontana kommentarer till breven.
De tre representerar olika företagskulturer något som har stor betydelse för hur man värderar ansökningar. De presenterar sig själva:

Pelle Hamström om sin egen yrkesroll:
Jag har arbetat med alla tänkbara rekryteringar inom flera Volvobolag sedan -94. Idag jobbar jag som intern personalkonsult, mestadels inom rekryteringsprocessen på Volvo Car Corporation.

Anna Olsson om sin egen yrkesroll:
På Jobbhuset, som drivs av Arbetsförmedlingen, erbjuder vi jobbsökande olika aktiviteter. En av mina främsta uppgifter är att ge våra besökare råd och stöd kring deras ansökningshandlingar.

Jennica Göransson om sin egen yrkesroll:
Fluidminds är ett konsultföretag som hjälper företag och andra organisationer in i Den nya ekonomin. Vi studerar företagets existerande strategier utifrån vår erfarenhet av Internet och vår omvärldssyn. Vi stödjer tanken på "hjälp-till-självhjälp" och coachar individer och ledningsgrupper att snabbt komma till handling.
- Jag har främst hand om Stallet , en plattform för nätverksbyggande. Här huserar idag 26 olika företag som ges möjligheter att, utöver den egna verksamheten, tillsammans med andra anta nya projekt och utmaningar som för det enskilda företaget kanske inte skulle ha varit möjligt.

>>Utlåtande om Mycket personlig ansökan

Anna Olsson:
"Den är flåsig och käck och ganska så egotrippad. Kan vara helt rätt men också helt fel, även hos ett fräckt och ungt företag. "Mamsen och papsen" tror inte jag funkar. Inte heller att hon skall "bli vuxen" på företaget.

Maria bör skriva mer om varför hon vill ha jobbet, detta bör stå allra först, där skall hon också tala om vad hon kan tillföra företaget. Hon bör utgå mer från vad företaget söker och behöver än från sina egna behov.

Den privata situationen är sekundär och kan komma bra mycket längre ned. Att skriva att det finns några överraskningar på cd-romskivan kan tolkas lite hur som helst, tror jag. Bättre i så fall att inte skriva något om dem."

Pelle Hamström:
"Denna ansökan ger ett roligt, skojigt intryck. En bra insäljning, likvärdig med en intressant reseskildring eller en härlig självbiografi, den skapar nyfikenhet till CD-romskivan helt klart.

På Volvo kommer man läsa den med nöje, till och med ta sig tid att titta på CD-romen, men ansökan kommer på de allra flesta håll inom Volvo bedömas som oseriös relaterat till det utannonserade jobbet.
Ansökan framställs som om Maria har ett ben i barnvärlden och ett i vuxenvärlden, det vill säga söker efter sin identitet. Det ger ett osäkert, oseriöst intryck (ungdomlig, sprallig men samtidigt personlig och rolig).

Volvo är dock ingen instans för att göra barn vuxna (inte i den bemärkelsen i varje fall). Extra plus för bidragstycket som paradoxalt nog visar på personlighet, eftertänksamhet och självinsikt!?"

Jennica Göransson:
"Personlig, självklart positivt! Men man behöver inte för den sakens skull bli oprofessionell. En CD-romskiva kan vara kul, men det är inte många rader som motiverar mig att överhuvudtaget öppna den. Att skicka med bilder kan vara en idé om man tänker bli fotomodell."


>>Utlåtande om Personlig ansökan:

Anna Olsson:
"Bra, saknar dock en tydlig rubrik så att man genast ser vad brevet skall handla om. Sedan tror jag inte på att börja med att tjänsten låter trist även om man vänder det till egen fördel.

Även här utgår Maria från egna behov och inte från företagets. Vidare tror jag att man kan undvika att skriva "Arbetsförmedlingens kurser", de är ju upphandlade av utbildningsanordnare skriv deras namn i stället."

Pelle Hamström:
"Denna ansökan är klart intressant på grund av dess personliga, klara, spontana och tydliga innehåll. Ett MYCKET stort minus är dock att rubrik saknas."

Jennica Göransson:
"Det är bra att Maria inte tycker att det är trist att vara personaladministratör. I så fall hoppas jag att hon söker något annat. Men varför skulle hon bli en bra tillgång på företaget? Det har hon inte berättat."


>>Utlåtande om Formell ansökan

Anna Olsson:
"Även här saknar jag vad Maria kan tillföra rent professionellt. Annars OK, lite lång kanske. Personnummer är inte nödvändigt tycker jag."

Pelle Hamström:Ö
"Denna ansökan ger också mycket saklighet och relevant information, vilket vi på Volvo Cars värderar högt tillsammans med en inspirerande personlighet i ansökan, vilket gör läsningen både roligare och därmed lättare.

Vidare känns Marias bidrag, det vill säga vad hon kan ge oss i termer av erfarenheter, kunnande och personlighet som tydligt. Ok nivå på personlighet.

Ett stort frågetecken från mig som kvalificerad rekryterare; hur länge skulle Maria stanna på detta jobb?"

Jennica Göransson:
"Att inleda med att berätta när man kan börja är garanterat att ligga farligt långt före i processen. Se först till att skapa motiv för att hamna i JA-högen."


>>Utlåtande om Mycket formell ansökan

Anna Olsson:
"Trist och formell, jag tror nog att den första är formell nog."

Pelle Hamström:
"Denna ansökan saknar känsla, det vill säga är helt opersonlig och därmed klinisk på ett sätt som inte skapar inspiration och nyfikenhet. Vad är hennes känsla för jobbet, hennes bidrag/erbjudande till vårt företag??? Tråkig och kall."

Jennica Göransson:
"Huuu, vad trist. Jag kan inte ens föreställa mig att ett i mina ögon konservativt företag skulle bli intresserade av en så'n här ansökan.

Man orkar knappt läsa brevet till slutet för att ta reda på vad "undertecknad" egentligen heter. Och framförallt inte en enda rad om vad hon kan bidra med i rollen som personaladministratör."


Övriga kommentarer:

Jennica Göransson:
"Tycker inte att något av breven känns direkt tilltalande: Alla breven är i stort sett bara ett slags fylligare meritförteckning, en uppräkning av saker som Maria har gjort, fast på lite olika sätt. Brevet ska användas till något helt annat. Poängen är att visa vad positivt man kan tillföra företaget!

Ett sätt att presentera sig kan vara att tänka tidningsartikel. En rubrik som fångar läsarens intresse och en kort ingress som berättar det viktigaste. Om jag som läsare tycker detta är intressant så läser jag kanske resten av artikeln.

Ansökan ska förmedla en känsla, en bild av vem personen bakom brevet är personlig, men aldrig på bekostnad av det proffsiga. Och den som söker ett överkvalificerat jobb ska kunna visa vad hon eller han kan tillföra ändå, utan att ha rätt meriter."

Anna Olsson håller delvis med:
"Maria behöver fokusera mindre på sig själv och sina privata intressen och mer på arbetsgivarens behov. Det är viktigare att försöka tala om vad hon kan erbjuda professionellt.

Och så var det formen: papper, e-post eller cd-rom?

Jag tror fortfarande på papper, om inte arbetsgivaren ber om något annat. CD-rom kräver ju en del arbete (om än mycket lite). Skivan kan lika gärna bli liggande osedd.

E-post kommer allt mer. Flera arbetsgivare uppmanar till ansökan per e-post och i Arbetsförmedlingens "platsbank" finns ofta e-postlänkar direkt i platsannonsen."

Pelle Hamström:
"På Volvo önskar vi e-postansökningar därför att det är den typen av kandidater som appellerar till oss, det vill säga personer som ser datorer som sina "polare" inte hot. I andra hand pappersform. CD-rom = Nej. Det tar tid, är kanske fel version etcetera."

Jennica Göransson:
"E-post! Snabbt och enkelt!"

Ringa före, efter, eller inte alls
Anna Olsson:
"Ringa före är bra om det står kontaktperson och telefonnummer. Man kan fråga om tjänsten, om arbetsgivaren vill ha intyg och betyg med och så vidare. På så sätt har man någon att referera till i sitt brev. Ett sätt att bli ihågkommen! Efter ansökan kan man nog avvakta ett tag, arbetsgivaren har säkert full upp med att läsa ansökningar och vill ofta bli lämnad i fred."

Pelle Hamström:
"Ja självklart, så tidigt som möjligt, för att informera sig själv om jobbet mera i detalj, göra ett bra intryck och visa initiativförmåga. Annars förefaller individerna tämligen ointressanta och oengagerade. Det finns ju anledning till att vi lämnar ut kontaktpersoner och telefonnummer."

Jennica Göransson:
"Svårt att svara på generellt. Det som uppskattas vid en anställningsprocess är visat engagemang. Sen måste man själv ta ställning till utifrån den respons man får från företaget när det är läge att ringa och vad det är man vill ha ut av samtalet."

Hur ser er genomsnittliga jobbkandidat ut och vad fastnar ni för?

Pelle Hamström:
"Tekniker, antingen med gymnasiekompetens eller högskolekompetens, gärna med någon erfarenhet inom el, elektronik, mekanik/maskin, mjuk/hårdvara, språk. Vi på Volvo fastnar för mixen av saklighet det vill säga "rätt" kompetens eller liknande, intressanta erfarenheter samt en personlighet i såväl telefon, ansökan som vid eventuell intervju."

Jennica Göransson:
"Flertalet av våra ansökningar kommer via vår website. Där är vi ganska tydliga i vad vi tror på i vårt arbete och vilka värderingar vi står för. De ansökningar vi får, visar på att man delar vårt synsätt."


Anna Olsson rekryterar inte folk utan hjälper arbetslösa att söka jobb. Om klienterna och deras frågor berättar hon så här:
"Vi öppnade i januari 2000. Hittills har de flesta av besökarna varit män, 30 +. Många har yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet, men är ovana att skriva ansökningshandlingar."

Vi får många frågor om hur man skriver en ansökan. Hur börjar man? Hur ska man beskriva sig själv? Vad ska stå i en meritförteckning?

[Tillbaka till toppen]

Intervjun
Har du kommit så här långt kan du vara rätt säker på att dina meriter räcker, nu hänger det mer på din personlighet om du ska lyckas.

Än en gång gäller skilda regler för olika kulturer, men det finns ändå vissa knep.

För det första, var dig själv. Det är ju du och inte någon låtsasperson som vill ha jobbet. Funkar ni ihop under intervjun är chansen stor att det går bra sedan också arbetsgivaren får det han eller hon ser.

För det andra, var väl förberedd; du får bara en chans att ge ett första intryck.

Här är ytterligare några tips:
Vad vill arbetsgivaren få ut av intervjun? Lista egenskaper och meriter som du tror ökar dina chanser att få jobbet.En påläst och intresserad sökande har större chans ta reda på fakta om arbetsplatsen. Läs årsredovisningen.

Finns det en hemsida? Lusläs den, där finns ofta användbar information. Känner du någon som jobbar, eller har jobbat, hos den här arbetsgivaren? Kontakta henne eller honom och be om tips.

Provintervju
Gör gärna en provintervju med en familjemedlem, eller en vän. Men lär dig inte något utantill, den verkliga intervjun kommer ändå aldrig att bli likadan.

Gör en lista på förväntade frågor. Förbered svaren. När du sedan får frågor lyssna ordentligt innan du svarar så att du inte flummar ut i oväsentligheter.

Ta reda på vem eller vilka du ska träffa för att kunna förbereda dig mentalt. Kom i tid. Är du där för tidigt riskerar du att stressa upp både dig själv och den, eller de, du ska träffa. Kommer du för sent ger det lätt ett nonchalant intryck.

Försenade spårvagnar, bussar eller långa bilköer är inget skäl. Du visar bara att du inte har respekt för andras tid, vem vill anställa en sådan person!

Tacka ja till kaffe
Slappna av så gott du kan. Be gärna om ett glas vatten eller tacka ja till en kopp kaffe. En liten klunk då och då håller både nerver och händer i styr och dessutom slipper du bli torr i munnen. Den som slickar sig om läpparna hela tiden ger ett nervöst intryck.

Papper och penna kan också var bra att ta med. Att anteckna verkar seriöst och noteringarna blir ett stöd för dina frågor.

Var dig själv. Alla vet att de flesta känner sig spända under en anställningsintervju, men du blev ju utvald, troligen bland många sökande så du är redan en bra bit på väg.

Vänlig mot alla
Ibland träffar du flera personer under intervjun, tänk på att vara vänlig mot alla, de kan ha inflytande över vem som får jobbet.

Hälsa med ett fast handslag, sök ögonkontakt. Men stirra inte, det upplever de flesta som obehagligt.
Var positiv - marknadsför dig själv för om inte du tror på dig, varför skulle någon annan göra det.

Håll dig till ämnet! Att prata om gemensamma intressen är trevligt, men då hinner du kanske inte presentera dig själv och din kompetens på rätt sätt.

Påläst och intresserad
Ställ frågor som visar att du är påläst och intresserad. Det ger ett seriöst, engagerat och självständigt intryck.

När du själv får frågor, tänk efter innan du svarar. Och avbryt inte!Prata inte lön förrän vid löneförhandlingen om du inte får en direkt fråga om löneanspråk.

Ta med kompletterande handlingar, som examensarbete, arbetsprov eller intyg utifall att någon vill titta på dem.

Vanliga frågor under intervjun
Berätta lite om dig själv. De flesta sökande kommer igång bättre om de får berätta om sig själva.

Dessutom är det ett test för att se om du kan sammanfatta ditt liv och presentera det mest väsentliga på några få minuter.

Tänk på att arbetsgivaren är intresserad av erfarenheter och egenskaper som är till nytta för tjänsten i första hand och gärna vill få information som kompletterar ansökningsbrevet.

Vanliga följdfrågor är:
Vad har du arbetat med tidigare, varför slutade du där? Varför har du inte jobbat mer än ett år på varje ställe?

Varför hoppade du på den här karriären så sent i livet? Varför har du inte provat på fler jobb, är du inte för ung för att rota dig?

Vad gör du om fem år?

Frågorna kan även gälla det kommande arbetet:
Är du stresstålig? Har du lätt för att samarbeta? Tar du egna initiativ? Jobbar du bäst ensam eller i grupp?

Vilken typ av personer vill du helst jobba med? Vad gör du på fritiden? Har du familj? Hur löser ni dagisfrågan om du måste jobba över?

Kan du tänka dig att resa mycket i jobbet? Hur är din hälsa? Har du haft hög frånvaro på andra jobb? När kan du börja?

Utveckla svaret
Svara inte bara ja eller nej på raka frågor utan utveckla svaret.

Säg hellre: på sikt vill jag ta allt större ansvar. Att resa två veckor i halvåret, som ni föreslår, tror jag är en bra början. Inte: jag reser gärna.

Rätt person
Varför ska vi anställa dig, vad kan du tillföra oss? Här har du chansen att visa varför just du är rätt person.

Var lyhörd för arbetsgivarens önskemål. Är hon mer intresserad av meriter än personlighet, tryck på det.

Troligare är att intervjuaren/-na vill veta vilka egenskaper du har som gör dig till deras bästa val.

Säg inte jag är flexibel, ordningsam och lojal. Visa det istället genom att relatera till tidigare erfarenheter som speglar just dessa egenskaper.

Varför vill du jobba just hos oss, vad kan vi tillföra dig? Tala om vad konkret som lockar dig.

Prata om dåliga sidor
Vad är du bra på? Vad är du dålig på? Anpassa svaren.

Att kunna prata om sina dåliga sidor visar på personlig mognad, men se till att vända de mindre goda egenskaperna till något positivt i sammanhanget.

Exempelvis jag är rätt otålig, men det innebär å andra sidan att jag alltid får saker ur händerna.

Våga också säga vad du är bra på, men överdriv inte. Ödmjukhet är en dygd. Känner du dig osäker på vad du skulle svara på den här frågan?

Ställ upp en lista över dina egenskaper.

Har du några frågor att ställa till oss?
Se ovan. Du har ju redan övat och fler frågor dyker säkert upp under intervjun.

Frågorna kan handla om företaget, möjlighet till vidareutbildning, arbetsmiljöfrågor, dina arbetsuppgifter, om det finns motionsrum och personalmatsal.

Eller vad som helst som rör jobbet och inte har framkommit tidigare. Men fråga inte om det som stod i annonsen, den informationen förväntas du komma ihåg.

Klädsel
Var prydligt klädd men inte riggad till tänderna, det märks direkt om du känner dig obekväm. Anpassa klädseln till arbetsplatsen. Kanske finns där en klädkod?

Test
Vissa arbetsgivare vill att de sökande ska genomgå olika test i samband med intervjun. Ingen kan tvinga dig, men vägrar du minskar troligen chansen att få jobbet.

Fråga gärna vem som står bakom testet och hur det ska användas. Är du orolig över att bli testad? På biblioteket finns böcker i ämnet.

Efter intervjun
Analysera intervjun. Skriv ned slutsatserna. Vad kan du göra bättre nästa gång?

Du kan ringa efter några dagar, eller någon vecka, och fråga hur det går. Det visar intresse och ger dig en chans att ställa ytterligare frågor.

[Tillbaka till toppen]

Löneförhandlingen
Det bästa är att inte nämna löneanspråk i ansökan, även om det efterfrågas i annonsen. Tänk på att fel nivå kan leda till att du väljs bort.

För hög lön kan tolkas som att du inte kommer att vilja ha jobbet med den lön de tänkt sig. Anger du för låg lön kan det tolkas som att du inte insett vad arbetet kommer att kräva.

Skriv hellre att du gärna diskuterar lönen vid ett möte. Om lönen är avgörande för om du ska söka tjänsten fråga före, alltså innan du söker.

Utgå från den lön du har
Söker du nytt jobb så ska du utgå från den lön du har och inte acceptera en lägre lön.

Innan du diskuterar lönen bör du ha tagit reda på vad jobbet innebär, arbetstider (finns det vinter- och sommartid), OB, övertidsersättning och eventuella förmåner. Om du inte kan få betald övertid ska din lön justeras uppåt.

Vilken lönepolicy finns på arbetsplatsen du sökt till? Vilka krav kommer de att ställa på dig och vilket ansvar får du? Vilka argument biter?

Är du osäker på vilken lönenivå som är rimlig, kontakta facket. Fila på dina argument.

Under förhandlingen
Oftast är löneförhandlingen en del av intervjun. Om den ligger separat försök välja en neutral plats, helst inte på chefens rum.

De flesta tycker att det är obehagligt att prata om pengar och är rädda att verka gnidiga. Sluta med det. Du är ju där för att du är värd jobbet.

Gör klart dina mål för dig själv innan du går till förhandlingen. Väl där, argumentera klart och tydligt.
Börja med att gå igenom exakt vad tjänsten innebär och vad som händer på sikt.

Var tydlig och berätta hur du uppfattar tjänsten. Var lyhörd för den information du får av arbetsgivaren. Ställ eventuella kompletterande frågor.

Fler tips:
Låt helst arbetsgivaren komma med första budet. Oftast är det lägre än vad du tänkt dig.

Berätta hur du tänker och argumentera för din sak. Ha is i magen och avvakta motpartens drag.

Lägga aldrig alla korten på bordet, spara några verkliga argumentationsess. Fortsätt diskussionen, ge och ta. Men undvik onödiga utsvävningar.

Lyssna noga på arbetsgivarens synpunkter och försök sätta dig in i argumenten för att kunna bemöta dem. Några varv med olika argument brukar ge nya öppningar.Tryck på de kunskaper du kan bidra med.

Poängtera att du är beredd att jobba hårt för att höja din kompetens ytterligare.Tappa aldrig humöret! Lön är en sakfråga och har inget med känslor att göra även om magen säger något annat.

Alla är vinnare
I en god förhandling är alla vinnare och ingen förlorare. Du och din blivande arbetsgivare ska ju arbeta ihop, glöm inte det. Undvik hot, ultimatum eller att kritisera arbetsgivarens lönesättning.

Dra inga snyfthistorier om att du är ensamstående förälder, har taskig ekonomi och dyra studieskulder. Arbetsgivarens roll är att värdera din arbetsinsats inte att betala dina studielån även det blir så i praktiken.

Försök se signaler hos arbetsgivaren som säger att det här är rätt nivå, nu kommer vi inte längre.Går det för trögt? Spela ut dina bästa argument.

Argument inför löneförhandlingen
Peka på hur du utvecklats på tidigare arbetsplatser.Stort ansvar i tjänsten är ett starkt argument.Lång erfarenhet? Har du specialkompetens? Säg det.

Har du bredd och är allmänorienterad? Ta upp det också. Är du självgående, ansvarsfull, initiativrik och kreativ? Det är värt en hel del, säkert även i pengar.

Har du social kompetens, men se så berätta det då. Om de nu inte redan har förstått det.Har du andra färdigheter som ligger utöver det vanliga? Glöm inte dem.

Att berätta vad man kan är inte skryt.Berätta om dina framtidsplaner. Visa att du vill satsa på företaget.

Allt är inte pengar
Acceptera inte en alltför låg lön, det blir svårt att höja den i nästa vända. Utom om arbetsgivaren erbjuder löneförmåner som kompenserar en lägre lön.

Exempel är: kortare arbetsdagar, längre semester och lunchkuponger. Eller friskvård, tjänstebil och tillgång till motion under arbetstid.

Speciella förmåner
Är du en av de lyckliga på arbetsmarknaden som arbetsgivarna slåss om kan du ha mycket att hämta ur en lönediskussion som inte är pengar.

Exempel på speciella förmåner är subventionerad hjälp i hemmet (som städning, tvätt av fönster, barnpassning), rekreationsresor och familjedagar.

Jämställdhetsplan
Är du intresserad av jämställdhet? Hör efter om det finns en jämställdhetsplan. Är arbetsgivaren villig att satsa pengar och tid på din kompetensutveckling? Kanske är det frågor som avgör om du vill ha jobbet eller ej.

Vad kan facket hjälpa till med?
Är du medlem i facket kan du få färsk lönestatistik och hjälp att granska anställningsavtalet så att allt finns med. På förbunden finns specialister på lönefrågor och arbetsrätt.

Om du är medlem i ett förbund och vill ha hjälp från ett annat, har förbunden olika policy, vissa har utbytesavtal så att studerandemedlemmar kan få hjälp av övriga förbund.

Medlemskap i a-kassan ger inga fackliga förmåner, men ofta hjälper facket till och svarar på frågor ändå. Samma sak gäller för den som står helt utan medlemskap, även om man givetvis inte är garanterad någon hjälp.

[Tillbaka till toppen]

Anställningsbevis
Om du får jobbet, grattis! Men jobba inte svart!
Om du gå med på att jobba svart har du har ingen som helst trygghet. Du får svårt att hävda din rätt om lönen uteblir, arbetsmiljön är dålig eller om du skadar dig på arbetsplatsen.

Dessutom ger svarta anställningar ingen pension. Inga försäkringar gäller och det blir svårt att få referenser.

Risken är att tiden som svartjobbare blir till ett hål i meritföreteckningen och det ger inget vidare intryck.

Har du en provanställning? Jobba inte gratis. Du har rätt till lön även om det inte blir någon fortsättning. Och undvik säljjobb där du enbart erbjuds provisionslön.

Skriv anställningsavtal
Det allra bästa är att skriva ett anställningsavtal, innan man börjar jobba. Avtalet ska skrivas under av både den anställde och arbetsgivaren.

Ett muntligt avtal gäller också, men med ett anställningsavtal minskar riskerna för missförstånd.
Innan du skriver under se till att ha koll på det här:

 • Vad innebär tjänsten, vilken arbetstid får du (skift, jour, flextid, sommar-/vintertid vad innebär det för dig)?
 • Vilka regler gäller för uppsägning (för dig och för arbetsgivaren), för övertid och komptid?
 • Hur lång blir din semester?
 • Om du kör din egen bil i jobbet får du ersättning då? Och hur mycket? Vad innebär traktamentet när du reser?
 • Om du är tveksam, be arbetsgivaren besvara dina frågor innan du skriver under.
 • Vad ska det stå i kontraktet? Arbetsuppgifter och yrkesbenämning.
  Anställningsform. Är det en tillsvidareanställning (fast jobb) eller en kortare visstidsanställning som vikariat eller säsongsanställning? Hel- eller deltid, antal timmar bör framgå.
 • Kompensation för övertid.Semesterersättning. Lön ska framgå, liksom löneförmåner. Subventionerad lunch, bil, bostad och provision är exempel på löneförmåner.Eventuella avdrag, exempelvis för kost och logi.

Be om arbetsintyg
När du slutar på en arbetsplats, be om ett arbetsintyg. Det är bra att kunna visa upp nästa gång du söker jobb.

I intyget bör framgå hur länge du arbetat, vilka uppgifter du haft och gärna ett omdöme.

[Tillbaka till toppen]

Om du inte fick jobbet
Ring och fråga vilka meriter och egenskaper den person har som fick jobbet.
Fråga om de behöver vikarier längre fram, eller ska anställa fler personer på en annan avdelning.

Kanske kan du få tips om kompletterande utbildningar eller om vilken typ av arbetslivserfarenhet du bör skaffa dig.

Glöm inte att fråga om de känner till andra arbetsgivare som söker folk.