Användarnamn:
Lösenord:
Användartyp:
 
   
     
 
Startsidan 
 
Att söka jobb 
 
Att annonsera 
 
Företagstorget 
 
Jobblänkar 
 
Andra länkar 
 
Registrera dig 
 
Kontakta oss 
 
   


Andra länkar

Här hittar du fler länkar som kanske kan hjälpa dig i ditt arbetssökande. Länkarna är sorterade i bokstavsordning.
Klicka på länken för att följa den.

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
SACO
[http://www.saco.se]
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation - är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. SACO består av 25 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examens- grupper, exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier. Tillsammans är vi drygt 570.000 medlemmar inom SACO.
SACO Studentråd
[http://www.student.saco.se]
Av studenter för studenter! SACO Studentråd är Sveriges största frivilliga studentorganisation med närmare 100 000 anslutna medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och organiserar studenter inom samtliga utbildningsområden. Vi samlar studenter inom vitt skilda utbildningsområden, till exempel medicin, teknik, naturvetenskap, pedagogik, juridik och samhällskunskap. Tillsammans har vi en stark position i samhällsdebatten, mycket tack vare att vi hela tiden tillämpar ett helhetsperspektiv och inte enbart värnar en utbildningsgrupps särintresse. Välkommen att arbeta med oss för en bättre studietid och framtid!
Sif
[https://www.sif.se]
Det här är Sif Sif är fackförbundet för anställda i det privata näringslivet och är räknat till antalet yrkesverksamma medlemmar Sveriges näst största fackförbund. Sifs ca 360 000 medlemmar finns främst inom de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden som t ex industri-, bygg-, fastighets-, IT-, telekom-, medie-, energi- och konsultbranscherna.
SKTF
[https://www.sktf.se]
SKTF har ungefär 180 000 medlemmar, och vi finns representerade på alla orter i Sverige – i all verksamhet som har anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Som SKTF-medlem tillhör du alltid en klubb eller avdelning, samma som dina arbetskamrater. Det är genom din klubb eller avdelning som du kan få inflytande, både gentemot arbetsgivaren och inom SKTF. Och det är från engagemanget på det lokala planet som vår styrka kommer.
Smärtguiden
[http://www.smartguiden.nu]
Vi driver tre webbplatser under den gemensamma domänen www.bragee.com: www.bragee.se som ger information om smärtspecialistmottagningen och stressmottagningen www.painguide.net som ger kortfattad smärtinformation på engelska www.SmartGuiden.se , denna sajt, vars syfte är att tillhandahålla information till vägledning för patienter med smärttillstånd, dessas anhöriga och vårdpersonal.
SmåA
[http://www.smakassa.se]
SmåA är en arbetslöshetskassa för företagare och deras familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag och som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Företaget ska vara verksamt i Sverige. Vår verksamhet regleras av lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor. Varje ärende behandlas därför av våra handläggare och i vissa fall av våra jurister.
SSSB - Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
[http://www.sssb.se]
Stiftelsen har till ändamål att som ett allmännyttigt bostadsföretag uppföra, förvärva, äga och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva medlemmar till Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) anslutna kårer och andra enskilda eller grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut kan komma att bli berättigade att bebo dessa bostäder.
Studentbostad - Blekinge Studentkår
[http://www.bsk.bth.se]
Studentbostäder förmedlas av Blekinge studentservice.
Svenska Hamnarbetarförbundet
[http://home.swipnet.se]
Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter.
Sveriges Författarförbund (SFF)
[http://www.forfattarforbundet.se]
Vad är SFF? Sveriges Författarförbund (SFF) är en facklig organisation för dig som är verksam som författare eller litterär översättare. Vi har funnits sedan 1893, och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet. Vi har våra lokaler i Författarnas Hus på Drottninggatan i Stockholm, och det är också där våra jurister och vårt kansli håller till.